China

Frontier Pitts Ltd
c/o Uniforce Electronic Engineering (Dongguan) Ltd
Stop 2-13, Li Jing Xin Yuan, Tian Er Hu Road,
Changping, Dongguan, Guangdong Province, PRC.
CHINA 523560

Tel: +86 769 8391 8220
Fax: +86 769 8391 8606
Email: sales@frontierpitts.com.hk